Regió7

Regió7

Lou Hevly

Píndoles d'anglès

Lou Hevly

Quina pena mereix aquest home?

Quina pena!, Ai las! i Quina llàstima! són expressions amb què hom lamenta alguna cosa. En anglès britànic diuen What a pity! (lit.: quina pietat), mentre que els nord-americans diuen What a shame! (lit.: quina vergonya) o bé, Too bad! (lit.: massa dolent). En canvi, el gir a dures penes s’expressa with great difficulty i a penes (amb prou feines) es tradueix per barely o hardly. Exemples: Amb prou feines podia controlar la classe, i encara menys ajudar cada alumne = I could barely control the class, let alone help each student. A més, en català, la locució «(no) valer la pena + infinitiu» es tradueix per «(not) be worth + gerundi»: Val la pena instal·lar plaques solars? = Is it worth installing solar panels? No val/paga la pena = It’s not worth it. I si una persona passa la vida massa rutinàriament, podem dir que viu sense pena ni glòria; en anglès, He/She is in a rut (lit.: dins una rodera / un solc).

El títol? What sentence does this man deserve?

Compartir l'article

stats