Quiosc Regió7

Regió7

Lou Hevly

PÍNDOLES D'ANGLÈS

Lou Hevly

Arribi el que arribi

Quan el verb català arribar es fa servir amb expressions de temps com ara tard, puntualment i d’hora es tradueix en anglès per be. Exemples: Em sap greu que arribi tard = Sorry I’m late; Sempre arribaren puntualment = They were always on time. En canvi, quan es combina amb expressions de lloc com ara aquí, allà i a casa es tradueix sovint per get. Exemples: Vam arribar-hi molt tard = We got there very late; A quina hora vas arribar a casa? What time did you get home? Observem també que el gir verbal «arribar a» es pot traduir per arrive in o arrive at (però mai per «arrive to»), si bé és més col·loquial l’ús de get to. Exemples: Com arribes a la feina? = How do you get to work?; Ja es feia fosc quan vam arribar a Vic = It was already getting dark when we got to (o arrived in) Vic. De l’ús del «get + adjectiu o participi» per a traduir la forma pronominal de certs verbs (com ara, fer-se i cansar-se) en parlarem la setmana vinent.

El títol? Whatever happens.

Compartir l'article

stats