Promoure la biodiversitat no és bufar i fer ampolles. La biodiversitat inclou espècies que tenen relacions conflictives amb els humans, com ara els llops, darrere dels quals hi ha tota una llegenda d’animal maleïts. I fer possible la seva reintroducció no és senzill. Al Moianès, l’aparició d’un llop provinent de França ha estat una gran notícia ecològica, però també un gran repte. Un sol exemplar ha causat la mort d’una dotzena d’ovelles i dues dotzenes de cabres, que tenien propietaris que no volen perdre diners perquè un llop necessita menjar. I es dona la circumstància que, a diferència de fa un segle, avui la presència de ramats al Moianès també és un gran actiu mediambiental. Cal, per tant, trobar fórmules de convivència. Es una gran notícia que, a diferència d’altres llocs i altres moments, ramaders i conservacionistes estan encarant junts el repte de conviure amb el llop, en comptes d’enfrontant-se per ell. Junts, perquè la seva causa és, en realitat, la mateixa, proposen mesures que la Generalitat ha d’atendre i finançar. I aquest pot ser, a més, el model a seguir.