Trobo lamentable i del tot decebedor que un partit suposadament progressista com el PSOE hagi cedit a les pressions del sector de la caça i hagi decidit excloure els gossos de caça de la futura Llei de Benestar Animal i, a més, amb el suport del PP, VOX, Cs i altres partits minoritaris.

Per contra, i per tal de justificar la seva decisió, el PSOE diu que aplicaran a aquests animals una «legislació específica» (encara per determinar) i que, de moment, restaran sota la protecció de «la normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponents i que els sigui d’aplicació al marge d’aquesta llei».

I jo em pregunto, quina normativa és aquesta? Potser la que permet el maltractament i l’abandonament impunes de milers d’aquests animals cada any, ja que, segons el darrer informe de la Fundació Affinity, publicat aquest any amb les dades del 2021, la finalització de la temporada de caça és –després de les ventrades no desitjades- la segona causa d’abandonament de gossos a Espanya.

Unes dades que, a més, evidencien un empitjorament durant aquests darrers anys, perquè la fi de la temporada cinegètica ha passat d’ocupar el quart lloc en aquest tètric «rànquing» de les causes de l’abandonament a l’informe de l’any passat de la citada fundació a ocupar-ne ara el segon en el d’aquest darrer any, tal com acabem de veure anteriorment.

I si tenim en compte que, segons l’esmentat informe, cada any s’abandonen més de 285.000 animals i que uns 168.000 d’aquests són gossos, doncs ja ens podem adonar que la xifra de gossos de caça abandonats supera de llarg els 20.000 animals a tot Espanya!

Un d’ells –tot i que no comptabilitza en aquest informe perquè fou abandonat aquest mateix any- és el Tysson, el gos de 2 a 4 anys que vam adoptar a casa meva fa només uns mesos i que, segons la protectora Aixopluc de Manresa, era, probablement, tant per la seva tipologia com per la seva manera de rastrejar, un gos caçador que podria haver estat abandonat perquè corre defectuosament per culpa d’un problema en una pota.

Val a dir que l’animal s’ha adaptat a casa nostra de meravella, ja que, siguin gossos caçadors o gossos de companyia, per damunt de tot són gossos, o sigui, animals dotats de la capacitat de sentir i d’estimar.

Resumint, doncs, mentre empitjoren les xifres de l’abandonament dels gossos de caça, el Govern espanyol, en lloc de protegir-los, incloent-los dins la Llei de Benestar Animal, es dedica a fer tot el contrari: els deixa fora de la dita llei, amb la qual cosa desprotegeix qui, precisament, més necessitat n’està!

Si pogués parlar, de ben segur que en donaria les ‘gràcies’ al president Sánchez. Però, com que ell no ho pot fer, ja ho faig jo: ‘moltes gràcies’, president Sánchez!