Quiosc Regió7

Regió7

xavier domenech

El civisme com exigència legal

Els països tenen lleis i els municipis tenen ordenances, i ni les unes ni les altres serveixen de res si no es fan complir.

Una de les vigents a Manresa porta per títol «Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa» que, malgrat el nom, no pretén ordenar la convivència cívica dins l’Ajuntament sinó entre el conjunt dels ciutadans.

Consta de més de deu mil paraules i ocupa més de quaranta pàgines. L’exposició de motius conté aquesta interessant reflexió: «Malgrat que el civisme es fonamenti en l’esperit de la gent, és necessari que, a l’hora de fomentar-lo, calgui concretar-ne el contingut. Per això, el civisme es pot traduir en un conjunt de pautes bàsiques de comportament social que afecten a tota la ciutadania, per convicció o per penalització si no es compleixen. L’Ajuntament de Manresa vol fomentar bones actituds, sense desestimar l’exigència de bons comportaments».

Per tal de no «desestimar l’exigència» de portar-se bé, l’ordenança preveu sancions als qui es portin malament, que van dels 150 als 1.200 euros segons es tracti d’infraccions lleus, greus o molt greus. Per exemple, són infraccions greus «consumir begudes alcohòliques en els espais públics» quan aquest consum «es faci de forma massiva per grups de ciutadans», «pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn» o «s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o al resta d’usuaris dels espais públics».

I són infraccions lleus, igualment sancionables, el simple consum d’alcohol a la via pública (fora de les terrasses i les revetlles autoritzades) i «llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos o qualsevol altre».

L’autoritat municipal té el deure de complir i fer complir les seves ordenances, inclosa la de «civisme i convivència ciutadana». Potser val la pena rumiar si ajudaria a resoldre els problemes de «mal ambient» denunciats per grups de veïns amb pancartes i signatures.

Compartir l'article

stats