Quiosc Regió7

Regió7

Joan Canongia

Des del meu costat del prisma

Joan Canongia

Els Manresans paguem de més

Es fa difícil valorar un superàvit del pressupost de 5.700.000 euros sense tenir totes les dades. Una desviació d’aquesta magnitud no respon a una bona política econòmica. És evident que sempre és millor que en sobrin que no que en faltin, però el cert és que l’any 2022 els manresans hem pagat de més a l’Ajuntament 5.700.000 euros els que tenim una edat, prop de 1.000.000.000 de pessetes, una barbaritat.

Com diria el meu pare, ara ha sortit la veritat del 6 d’octubre, expressió que feia servir quan s’esbrinava la veritat d’un entrellat, fent referència al tancament de caixes de la Generalitat republicana al 34. Que la interventora municipal, en l’elaboració del pressupost d’enguany, fes un informe detallat de partides pressupostàries, que en total sumaven 1.617.000 euros, que faltaven per consignar i que al mateix moment informés favorablement el pressupost recolzant-ho en una frase així com «s’hauran d’utilitzar tots els sobrants per quadrar despeses ordinàries» era molt estrany, ara sabem que en aquell moment ja estava clar un superàvit d’aquesta magnitud.

Segons ens ha fet saber en Valentí Junyent, una part important d’aquest superàvit prové del capítol primer, despeses de personal. Si és així, només poden ser dues coses, mala planificació o un truc pressupostari. Quan s’elabora un pressupost es té coneixement de quines places del catàleg estan cobertes i quines no, com també se sap quin personal es jubilarà durant l’exercici, els imprevistos en aquest capítol són mínims, per tant, les sorpreses pressupostàries també. El curiós del cas és que en el pressupost d’enguany aquesta partida augmenta en 2 milions d’euros, passa de 38,7  milions a 40,7 milions.

Anem al realment rellevant, els manresans i manresanes hem pagat de més a l’Ajuntament 5,7 miilons d’euros, poca broma. Amb les necessitats socials que avui té la nostra ciutat es podrien fer moltes coses amb aquests recursos. No entraré a detallar aquestes accions, segur que cada lector té les seves i totes elles necessàries. Segur que tots coincidirem en el fet que on no poden estar és als bancs. Si descomptem els 1,7  milions que faran falta per quadrar les xifres d’enguany, segons la intervenció, els quatre milions que queden, si no es vol fer un pla de xoc sobre les necessitats socials, s’haurien d’habilitar per fer front a les inversions d’enguany i així demanar menys crèdit. Sempre és bo tenir l’endeutament com més baix millor i actualment, amb la incertesa del tipus d’interès, encara és més necessari.

I aquest any què? Ens van dir que incrementaven els impostos i taxes el 2,5%, però el cert és que al pressupost els manresans passem de pagar 62,4  milions d’euros a 66,6 milions, per tant, un increment de més del 6,7%. Aquesta diferència només es pot adduir a un creixement econòmic de la ciutat del 4,1%. Després diran que el govern d’Espanya és optimista amb les seves previsions, però el de Manresa sembla que s’ha passat de frenada.

Tot fa pensar que, com que eren conscients dels números reals, han fet màgia pressupostària perquè l’any que ve no surtin números vermells. Arribats aquí, la pregunta que cal fer-se és: Valentí Junyent ha amagat el conill del barret de copa a la resta de l’equip de govern?

Compartir l'article

stats