L’enquesta realitzada per l’Ajuntament de Manresa dins del pla de rehabilitació del Centre Històric recull unes 150 propostes molt diverses però amb un comú denominador: la preocupació per l’estat dels immobles, per la imatge física de la Manresa antiga. La major part dels que intervenen en aquesta línia proposen, directament, que s’enderroquin els edificis i s’hi construeixin blocs nous, o aparcaments, o parcs. Altres demanen restauracions per no trencar la imatge històrica del sector. Però sigui amb una via o una altra, és evident que els ciutadans posen l’accent en la decrepitud física del barri, i els partidaris d’actuar amb contundència ja són majoria. Aquesta és la sensibilitat, i no és estrany: l’aspecte del barri és el primer causant del seu descrèdit, i és l’expressió del seu problema principal, la falta d’habitatge en condicions per ser ocupat per famílies de classe mitjana que tornin a donar vida al sector sent-hi i comprant-hi. Efectivament, la clau és l’habitatge. Intervenir-hi és urgent. I cal fer-ho amb molta energia per invertir el cicle viciós que deteriora el sector. Malauradament, l’administració municipal no hi posa l’energia necessària. I el problema creix.