Regió7

Regió7

Lou Hevly

píndoles d'anglès

Lou Hevly

«S'ok? Yes, s'ok!»

 L'inicialisme polisèmic (que té més d'un signficat) OK és omnipresent en anglès col·loquial. Històricament volia dir tot correcte, satisfactori, de bona salut, etc., però avui dia significa merament adequat o suficient; ex.: A: How was the film? B: OK, nothing great = A: Com era la pel·lícula? B: Bé, res de l'altre món.

També expressa consentiment: A: Do you want to watch the news? B: OK = A: Vols mirar les notícies? B: D'acord.

S'afegeix com a interrogatiu a una oració en espera de l'aprovació; ex.: I'm putting your sweater back in the closet, OK? = Torno a desar el jersei a l'armari, d'acord?

Com a nom vol dir vist-i-plau; ex.: The boss has already given it his OK = El cap ja hi ha donat el vist-i-plau.

El gir «OK by + persona» indica que alguna cosa és acceptable per a tal persona; ex.: A: I'm thinking about asking Tom to the party; B: It's OK by me = Penso convidar a la festa en Tom; B:Per a mi està bé.

OK també pot voler dir adient o admissible; exs.: Do you think this dress is OK for church? = Penses que aquest vestit és adient per a l'església?

El títol: Està bé? Sí, està bé.

Compartir l'article

stats