A les properes eleccions municipals, el model de ciutat serà un tema clau a Manresa, Vic, Berga i Igualada. Ciutats mitjanes que són «el mig país», que lliguen la relació de la metròpoli amb bona part del país i necessàries per combatre el despoblament rural. Els candidats hauran de presentar propostes que busquin l’equilibri entre modernitat i conservació del patrimoni, creixement econòmic, protecció del medi ambient, descarbonització, turisme, necessitats de la ciutadania i recuperació econòmica postpandèmica.

A Manresa, el debat se centra en la necessitat de mantenir i rehabilitar el nucli històric mentre s’introdueixen nous serveis i es planifica el creixement econòmic de la ciutat. El projecte de la Fàbrica Nova, el soterrament dels ferrocarrils i el desenvolupament del polígon del Pont nou, entre altres, marcaran el debat electoral en matèria d’urbanisme. Els candidats hauran de presentar propostes que agradin a la ciutadania i que equilibrin modernitat, sostenibilitat econòmica i ambiental i conservació del patrimoni històric.

A Vic s’ha treballat intensament en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i en garantir un espai públic de qualitat, inclusiu, saludable i sostenible. El creixement de la ciutat previst actualment és molt moderat si el comparem amb els planejament anteriors. Se centra sobretot en completar espais buits dins la trama urbana, rehabilitar habitatges  i reconvertir teixits industrials obsolets. El debat de ciutat s’haurà de fixar en la preservació de l’entorn natural i el respecte pel patrimoni dins d’un model de creixement urbà i econòmic sostenible.

A Berga un dels punts de debat se centra en la mobilitat: ubicació de l’estació d’autobusos per millorar les connexions amb la comarca i amb Barcelona; el transport públic per promoure activitats culturals, socials, esportives, per atraure nous visitants i impulsar el turisme; la preservació del nucli antic de la ciutat; o com postular turísticament Berga més enllà de la Patum... Els candidats a les municipals hauran de plantejar com preservar el valor patrimonial del centre històric amb polítiques de rehabilitació per evitar-ne la degradació, així com també l’encaix territorial de Berga en el conjunt del territori català.

Igualada es regeix urbanísticament per un pla general d’ordenació urbanístic aprovat el 1986. Sorgeix el debat sobre la necessitat d’afrontar la redacció d’un nou POUM per dissenyar el desenvolupament de la ciutat actual i futur: planejament, espais lliures, habitatge, infraestructures, sostenibilitat i mobilitat. Amb especial atenció al barri del Rec, característic pel patrimoni històric i cultural dels edificis d’adoberies i la complexitat d’usos que conté. A més, la capital de l’Anoia necessita establir relacions fluides amb els municipis veïns de la Conca d’Òdena. Els candidats hauran de presentar propostes per fer encaixar les peces d’una ciutat que vol créixer i ser dinamitzada alhora que vol conservar els valors del patrimoni històric i industrial.