Aquest és el títol del nou llibre de David Pagès i Cassú, que porta per subtítol «Garba d’articles i entrevistes (1997-2022)».

Aquest volum, amb pròleg de Joan Ferrer i Costa, filòleg i biblista, i amb un epíleg de Maria Assumpció Pifarré i Clapés, priora del monestir de Sant Daniel de Girona, recull una sèrie «de treballs breus, d’una alta qualitat literària i entrevistes amb cristians i cristianes singulars i notablement remarcables», com diu Joan Ferrer al pròleg.

Publicat per Edicions MMV, David Pagès ens presenta «amb aquesta garba d’escrits, aquest entrellaçament», entre fe i país, «que significa també reforçament recíproc, entre dos pilars que han estat bàsics per a la vertebració del nostre poble, de la seva identitat: catalanitat i cristianitat».

David Pagès ens fa avinent, en la presentació d’aquest llibre, les assenyades paraules del papa Francesc, que ens recorda que «no hi ha obertura entre pobles sinó des de l’amor a la terra, al poble, als propis trets culturals». I per això afirma amb raó que «els valors evangèlics de caritat, estimació, generositat i servei els veiem totalment aplicables en parlar –des de l’obertura al món– d’arrelament i estimació a la pàtria».

Fe arrelada recull diversos articles de Pagès i també interessants entrevistes, entre d’altres, a Mn. Joan Carreres i Péra; Mn. Modest Prats, la carmelita descalça Carme Ferrer; Mn Josep Mª Ballarín; tants anys a Queralt; l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; Mn Josep Ruaix i Mn Carles Riera, tots dos de Moià; el monjo de Montserrat Josep Massot; l’abat emèrit Josep M. Soler; Mn. Àngel Caldas; la germana Mª del Mar Albajar, abadessa benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat...

David Pagès, llicenciat en filologia catalana per la UdG, comparteix l’activitat docent amb les de dinamitzador cultural i escriptor. Columnista del DdG, ha publicat, entre altres obres, Referents. 40 entrevistes a personalitats dels Països Catalans; Què t’ha ensenyat la vida? 202 veus; Bones llavors i Baules. Cartes generacionals.

Com diu en la introducció, «parlar de catalanitat, en relació amb l’Església del nostre país, significa parlar de diversitat, de ‘fe arrelada’ i d’universalitat i, per consegüent, d’engrandir-la». I per això, «Catalunya ha de ser capaç de cultivar, estimar i preservar, des del respecte a les creences i a les ideologies de cadascú, tots aquells grans elements i valors que l’han convertit en un poble acollidor, admirable, amb personalitat pròpia, cohesionat, amb un passat apreciable i amb un futur esperançador».

El llibre, amb 245 pàgines, (i que recomano de llegir), ens mostra la passió de David Pagès i Cassú per la fe, la cultura i la catalanitat del nostre país.