Una curiositat de l’anglès és que hi ha alguns verbs que no poden negativitzar-se sense anar acompanyats del mot can. És a dir, per a expressar les oracions No trobo les ulleres o No arribo al prestatge superior, cal dir I can't find my glasses i I can't reach the top shelf; no es pot dir «I don't find my glasses» ni «I don't reach the top shelf».

Una altra curiositat és que el mot can es tradueix per saber quan aquest es refereix a habilitat per a alguna cosa: exs.: Can you sew? = Saps cosir?, My brother can't swim = El meu germà no sap nedar.

També pot passar que sabem fer una cosa, com ara ballar un tango, però que en aquest moment no la podem fer, per la raó que sigui. Llavors cal dir I know how to dance the tango, but I can't right now = Sé ballar un tango, però ara mateix no puc ballar-lo. L'ús de how és obligatori.

És curiós que les expressions podria fer-ho i podia fer-ho es tradueixen igual en anglès: I could do it (if I had the money) i I could do it (when I was younger). I més curiós encara és el fet que podria i podia són equivalents en la construcció Podria (o Podia) haver-ho fet.

El títol? El gir a must = imprescindible. O sigui, Cal "can"!