Quiosc Regió7

Regió7

Carta de los lectores

Israel Falcó Martínez

Cartes dels lectors

No és normal el consum de lactis

La Generalitat de Catalunya encara promou el consum de llet en molts àmbits. Per exemple ho fa a les escoles de 2n cicle d’educació infantil i d’educació primària des de fa anys amb partides de 2,1 milions d’euros per al curs escolar 17-18 o d’1,4 per al curs 20-21. Aquesta és una entre altres maneres de normalitzar el fet que està bé explotar la resta d’animals des de ben petites. Això comporta problemàtiques.

Quan es tracta de l’impacte directe dels lactis en la salut, la ciència no ho té tan clar com ens volen fer creure sobre les seves bondats (per exemple la majoria són alts en greixos). Hi ha el tema dels antibiòtics, les hormones, etc. A banda que es poden substituir molt fàcilment cal tenir en compte que menjant una dieta ben equilibrada que inclogui moltes fruites, verdures i fruits secs pot ajudar millor a obtenir el calci i la proteïna que es necessita en lloc de confiar massa en els lactis (i en la resta de derivats de la carn).

Si parlem de medi ambient, també podem trobar problemàtic el consum de lactis. Es calcula que la producció de llet contribueix entre el 3% i el 4% de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte d’hivernacle i el Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) demana reduir-ne el consum (juntament amb el de la carn i altres productes animals).

El fet de naturalitzar des de ben petites que és necessari el consum de lactis xoca amb el fet que moltes persones són intolerants o al·lèrgiques. I aquí ens podem aturar, ja que hi ha una diferència racial en com el cos assimila la llet. Mentre que a l’Estat espanyol entre un 20 i un 40% de la població és intolerant, entre els europeus la xifra baixa fins a menys d’un 20%, però alerta que un 70% de la població mundial ho és. A l’Àfrica i l’Àsia el dèficit de lactasa afecta al voltant del 80 i del 95% de la població, respectivament. Per tant, potser no és tan normal consumir lactis. I encara pitjor, estem ensenyant a les criatures que és bo per a la salut prendre llet, però resulta que només ho és (amb tots els dubtes que hi ha que ho sigui) per a una petita part de la població (part de la gent blanca). Però com sabrem, resulta que ni a les nostres escoles ni a la nostra societat hi ha només aquest perfil de persones.

I ja per acabar, robar l’aliment de les cries d’altres animals no és ètic, i encara ho és més si no és necessari. Les vaques no fan llet per a nosaltres. A la natura, i no des de fa tant de temps, els humans són els únics mamífers que beuen llet a l’edat adulta, i són els únics que beuen llet d’una altra espècie. Potser el fet de promoure la llet des de ben petites com quelcom normal, natural i necessari no ho és tant. Potser és una mesura racista, mediambientalment poc sostinguda, dubtosament saludable i poc ètica.

Compartir l'article

stats