El Centre d’Estudis del Bages, una entitat absolutament autoritzada a opinar sobre temes de patrimoni, i encara més si es tracta d’un edifici on té la seu, ha expressat el seu disgust per la incorporació a l’antic col·legi de Sant Ignasi, una part del qual acollirà el futur Museu del Barroc, d’una torre metàl·lica que allotja el muntacàrregues del futur equipament. Des de fora és gairebé invisible, però un cop a dins del claustre l’impacte visual és molt important. El claustre és una construcció neoclàssica d’indiscutible valor i amb grans possibilitats com a espai per a activitats a l’aire lliure. Precisament, el projecte de futur per al Col·legi preveu aquesta utilització, i el claustre ha estat restaurat. Malauradament, es veu més l’artefacte afegit que la restauració. La crítica -que s’afegeix a les que, per altres raons, han formulat els partits de l’oposició- exigiria que l’autor del projecte, un arquitecte municipal, i el govern municipal donin explicacions de per què era indispensable aquesta berruga metàl·lica, i per què consideren que no és un atemptat contra l’edifici. Deu haver-hi algun criteri tècnic. Caldria defensar-lo. Si més no, per respecte als que, legítimament, ho troben una barbaritat.