Les obres d’enderroc d’un dels edificis que ocupen els solars que ocuparà (juntament amb els jutjats vells) la futura delegació del Govern de la Generalitat a Manresa han fet saltar la primera fila de carreus d’un tram de la muralla medieval de Manresa que hi ha just al costat. Tot indica que problemes sobrevinguts durant el procés d’enderroc va portar a fer a màquina el que havia d’haver estat una feina a mà, i amb aquest procediment es va produir un esfondrament que va provocar que una bona pila de runa i bigues anés a parar a sobre de la muralla. El Centre d’Estudis del Bages va ser qui va posar el crit al cel i va recordar que es tracta d’un bé patrimonial protegit. La Generalitat, responsable de l’obra, i l’Ajuntament, van assegurar que no hi hauria hagut danys, però n’hi ha hagut i s’han resolt amb una capa de formigó. Convé no sobrevalorar la importància d’una fila de carreus, però sí que caldria que els implicats donessin explicacions ràpides que, de moment, no apareixen. Cal saber per què no es va posar prou protecció per evitar danys i què es pensa fer ara. La sensibilitat pel patrimoni exigeix, també, considerar que això és important i cal informar immediatament.