Deixaran de ser obligatòries les mascaretes en entorns sanitaris? És que podem creure que amb la majoria de la població vacunada o que ha superat la malaltia tenim ja l’anhelada immunitat de grup i que el virus només afecta a persones vulnerables inmunodeprimides?

Encara que tant la mortalitat com les UCI estan contingudes després de la mortífera primera onada, les hospitalitzacions experimenten oscil·lacions periòdiques. Aquest mateix hivern més de 900 persones estaven ingressades cada setmana durant bona part de desembre a Catalunya. En el conjunt de l’Estat continuen ingressades unes 2000 persones a dia d’avui i a tot Catalunya no s’ha baixat mai de les 200. Com a referència, aquí la grip pandèmica del 2009-2010 no va produir més de 772 hospitalitzacions en tota la temporada.

És el SARS-CoV-2 un virus estacional? No. L’estiu passat, durant el juliol, es va produir un augment d’hospitalitzacions, més de 12.000 al conjunt d’Espanya, que va superar les que hem patit aquest hivern. Si comparem amb altres països, podem veure que des del pic de l’aparició d’òmicron, el gener de 2022, el Regne Unit ha experimentat 6 onades, aproximadament cada 3 mesos, en què s’han assolit més de 10.000 hospitalitzats en cada una d’elles. A l’altra banda de món, a Japó, hi ha avui més de 7.000 hospitalitzats, quan eren 3.500 a principis d’abril. Allà, cada una de les 6 darreres onades ha produït més hospitalitzacions que l’anterior, amb més de 40.000 aquest gener.

La web https://ourworldindata.org/ grapher/current-covid-patients-hospital ens permet el seguiment de la situació en els diferents continents. Una altra web, https://covariants.org/ permet el seguiment de quines soques es troben en cada moment i localització, podent saber que les que causen aquestes afectacions ja són noves variants de 2023. Com es comporten? No ha passat prou de temps per saber si produiran síndrome postcovid en la mateixa proporció que les primeres soques. Sabem del gran tropisme neurològic del virus, que genera alteració en el rendiment dels test neuropsicològics quan es comparen les persones infectades amb les que no han passat la malaltia (PMCID: PMC9631485), fins i tot si són joves, amb presentacions lleus.

Tot plegat convida a la prudència del conjunt de la població en ambients poc ventilats (transports, ascensors, lavabos públics) i del personal sanitari que hagi d’atendre pacients respiratoris. A dia d’avui, la situació a Catalunya, que es pot seguir a https://sivic.salut.gencat.cat/, indica que més del 10% de mostres aleatòries preses en centres sentinella en persones simptomàtiques són positives per SARS-CoV-2. Per tant, tant aquests pacients com el personal sanitari que els atén haurien de protegir-se amb mascaretes FPP2/3 i usar ulleres de protecció durant l’exploració faríngia, ja que a través del conducte lacrimonasal el virus pot estendre’s des dels ulls fins les foses nasals.

Tot plegat convida a continuar amb precaucions mentre tinguem tanta circulació del virus entre nosaltres, ja que desconeixem el grau d’afectació a mitjà termini de la població en general i del personal sanitari exposat, en cas de múltiples reinfeccions.