Les organitzacions grans, i sobretot les que tenen un caràcter polític, han creat un escut de protecció al seu voltant per tal de dominar la informació tant com sigui possible, és a dir, que allò que es diu d’ells estigui tan aprop com és pugui de l’objectiu que es proposen. Els governs i els partits, n’imparteixen màsters diàriament, però aquesta direcció del discurs als mitjans genera alguns dèficits a la societat. Aquesta setmana n’hem estat testimonis a Berga, arran del cas d’una família que no vol tornar a portar la seva filla a l’escola on el curs passat, diuen els pares (amb documents), la menor va viure un cas de bullying. Aquest diari ha intentat parlar amb l’administració de la Generalitat, departament d’Educació, que ha respost, tard, només per escrit, i amb frases estudiades per tenir una via per escapar-se del compromís, i infructuosament amb altres administracions que haurien de dir-hi la seva, com l’Ajuntament i el Consell Comarcal, i que callen. Ells, encara que puguin ser del mateix partit que governa a la Generalitat, no són la mateixa administració, ni tenen cap, però cap, compromís d’obediència. I callen.