Soc mare d’una noia amb autisme i presideixo una associació de famílies amb infants amb trastorn de l’espectre autista, la majoria escolaritzats en escoles ordinàries, suposadament amb tots els suports que necessiten (tal com es prometia en el decret d’escola inclusiva).

Els nostres fills i filles són infants que necessiten acompanyament «totes» les hores (alguns amb alta discapacitat i dependència greu o severa). Els pares cada any comencen l’escola amb l’ai al cor: tindrà vetllador/a?, tindrà suport SIEI?, estarà atès/a com necessita? Aquest neguit no hauria d’existir, però és així. I cada any, després del neguit ve l’evidència que certament no té vetllador/a assignat, que només tindrà suport unes poques hores (la meitat o menys que el curs anterior que ja era ridícul).

Aquests dies hem sentit la consellera omplint-se la boca de la quantitat de nous mestres i professors contractats, de com de bé està l’escola a Catalunya... Però la realitat és tota una altra: classes saturades, infants amb necessitat de suport totalment desemparats i famílies desconcertades perquè, un any més, no veuen ateses aquestes necessitats dels seus fills/es.

Els pocs vetlladors i vetlladores contractats, amb un sou miserable, fan el que poden i més. En una escola del Bages avui hi han anat uns quants vetlladors malgrat no tenir contracte, per voluntat pròpia, per donar un cop de mà... perquè tenen més consciència de la situació que els que manen des de més amunt.

Infants de les escoles de Manresa que tenien 8 hores de vetllador a la setmana (més que ridícul) el curs 20-21, van passar a tenir-ne 4,5 h el curs passat i alguns infants que en tenien 5 van passar a 1,5 h. 1.5 h a la setmana.... això no es pot tolerar! És una veritable vergonya.

I quan alguna família demana portar el seu fill/a a l’escola Jeroni de Moragas (Ampans) perquè sap les necessitats que té l’infant encara ha de rebre com a resposta des de l’EAP: «estarà molt millor a l’escola ordinària». Per favor!

En alguna escola han passat de 19 hores setmanals de vetllador sense comptar les hores dels àpats a 10 hores incloent les hores de menjador. Totalment intolerant! 10 hores per a tots els infants amb necessitats educatives especials d’una escola!

Infants amb discapacitats que superen el 40% i sense vetllador/a, 10 hores de vetllador/a per a 23 infants, criatures amb autisme sever sense cap mena de suport, més de 40 queixes rebudes a l’associació per aquest tema... aquesta és la realitat, senyora consellera. Jo li diria que visiti les escoles (però no les que volen que visiti, qualsevol escola sense avisar), que parli amb els professors i que els faci cas, que s’acosti a les famílies que tenen fills amb dificultats, que empatitzi amb la problemàtica dels nostres fills.

Si no es fa alguna cosa des de la conselleria, si no s’hi posen més diners, si no es contracta més personal de suport... la inclusió és un fracàs i es condemna un bon nombre d’infants de Catalunya a viure l’escolarització amb angoixa.

Des de la societat civil hem de fer pressió, perquè un país que no tracta bé les escoles, els mestres i els infants... serà un país pobre, en tots els sentits.