La publicació, a cura de Josefina Salord Ripoll, del volum Francesc de B. Moll Josep Pla. Còmplices per la llengua. Cartes 1948-1979 constitueix un esdeveniment cultural de primera magnitud. Ho és certament pel treball minuciós i exquisit de la professora Josefina Salord. I ho és perquè, en documentar l’amistat profunda que va unir Moll i Pla, ens ajuda a entendre millor la formidable dimensió de l’obra de tots dos: en un cas, filològica; en l’altre, literària. Hi descobrim, com el títol ja ens convida a interpretar, la complicitat que compartien sobre la importància decisiva que coincidien a atribuir a la llengua. Al seu text Els dos diccionaris, Moll conclou: «sempre hem proclamat i proclamarem que allà on es parla català, per lluny que sigui, batega l’autèntic esperit de Catalunya». Resseguint les pàgines del volum, no tan sols constatem com Pla es defineix com a «propagandista» del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), que, emprès per Antoni M. Alcover amb la seva Lletra de convit de l’any 1901, va poder ser completat per Moll l’any 1962, sinó que, a més, hi queden reflectides la gestions realitzades per Pla davant de l’alcalde de Barcelona Josep M. Porcioles perquè l’Ajuntament acordés destinar l’any 1962 una subvenció de 250.000 pessetes a la reedició revisada dels dos primers volums del DCVB. Hi va ajudar que el pare de Porcioles, quan era notari a la vall d’Àger, va ser un dels qui havia atès la crida de mossèn Alcover per aportar informacions per al diccionari que projectava. Moll, referint-se a Pla, reconeixerà: «No he oblidat mai aquell esplai d’amistat novella d’En Pla, que va ésser per a mi una injecció de coratge per a la represa de la gran edició». Josefina Salord posa en relleu l’afinitat «entre els dos contra els puristes i a favor de la llengua genuïna». I és que Pla considerava que «Moll és, a més a més, un gran escriptor: natural, precís, clar, que capta saborosament les coses, el seu moviment, el gust per la vida.» El vincle entre Pla i Moll va més enllà, però, del DCVB, perquè Moll va assessorar Pla en l’elaboració de llibres i articles on Pla s’ocupa de les Balears i fins i tot Moll demana a Pla un original per publicar-lo a la seva editorial. El volum preparat per Josefina Salord conté les cartes intercanviades que s’han conservat, però també altres textos. Són brillants els apunts que Pla escriu sobre el fet poètic arran del llibre Terra i somni del gran autor eivissenc Marià Villangómez publicat per Moll. Un dels textos inclosos és el magistral Homenot que Pla va dedicar a Moll. Hi trobem opinions tan rellevants de Pla com: «La cultura és l’ordre, el confort, la intel·ligibilitat a l’abast de tota classe de gent» o «Una llengua ha de ser fàcil i còmoda: mai una forma d’heroisme». Pla hi fa un retrat de Moll, però també hi parla de mossèn Alcover, segons Josep M. Llompart «un personatge entre grotesc i grandiós», o de Manuel Sanchis Guarner.