La seguretat i la llibertat individual i col·lectiva són elements clau d’aquest mandat. Múltiples dinàmiques que han encadenat situacions com enfrontaments, baralles, actes vandàlics o furts a la ciutat, però també a altres ciutats del país, han posat de relleu que els conflictes són a dia d’avui un dels factors que més preocupa la ciutadania.

A Manresa, recentment hem celebrat la setena Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, on vam convocar tots els actors que poden i volen participar en la solució d’aquesta problemàtica. Ens hi va acompanyar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, i representats d’entitats, institucions, col·lectius i grups polítics.

A la Taula es va posar de relleu que cal dur a terme actuacions des de dues perspectives que són complementàries: cal que els cossos de seguretat intensifiquin la tasca de vetllar per la seguretat i la llibertat i, tanmateix, també ens cal seguir treballant en les causes que produeixen els conflictes i els fets delictius.

Per aquests motius, el govern local ha decidit intensificar i reforçar els efectius policials al carrer, així com les eines que ens permeten millorar-ne l’eficiència. Les càmeres de seguretat a la via pública, les patrulles mixtes entre Policia Local i Mossos d’Esquadra, l’aplicació mòbil per al comerç i la comissaria de proximitat al Centre Històric, que ja està en fase d’obres, en són exemples.

Un pla de treball que, com deia, també inclourà projectes socials de prevenció i intervenció per tal d’abordar els conflictes a la via pública i les causes socials que la provoquen. Així, es desplegaran cinc programes: d’intervenció social per les persones consumidores a la via pública, d’intervenció especialitzada en conflictes, de treball individualitzat cas a cas, de treball amb famílies i entorn i també una estratègia de sensellarisme.

Amb tot, també es important que la ciutadania no ens deixem endur pels missatges alarmistes que sovintegen a les xarxes socials, ni que neguem en excés el valor de les dades policials, que són objectives i es basen en el recull diari de fets. La seguretat s’ha d’abordar des d’una perspectiva holística, observant tots els factors que hi influeixen, inclòs l’entorn urbà i les característiques socioeconòmiques. Com a govern també tenim l’obligació de no contribuir a fer créixer el fenomen més enllà del que és.

De la Taula en va sortir també el compromís d’elaborar un Pacte de Ciutat per la Seguretat, el Civisme i la Convivència. És una oportunitat per aconseguir una veritable coordinació i col·laboració entre totes les parts i tenint en compte tots els punts de vista. Treball conjunt orientat a una detecció en els conflictes quan encara son incipients, una major prevenció de totes les dinàmiques que ens condueixen a situacions delinqüencials i una intervenció individual, grupal i comunitària en tots els entorns que calguin. La cohesió social és l’element clau de millora de la nostra ciutat.