Opinió | LA TALAIA

Front comú entre empresa i formació

Una jornada d’UManresa celebrada al Kursaal va aplegar un centenar de persones per debatre els reptes imminents que les organitzacions empresarials han d’afrontar. La necessitat de diàleg entre el sector formatiu i empresarial ha estat una constant en aquest fòrum de debat que pretén detectar les necessitats del territori i aportar-hi solucions.

Massa sovint es pot fer molt bona feina en diferents àmbits, però aquesta podria ser encara molt més profitosa si fos la feina que cada territori en cada moment necessita de forma prioritària. Per tal de poder aportar solucions globals resulta indispensable pensar, també, globalment i això passa per compartir dades, realitzar anàlisis des de totes les perspectives i definir actuacions que comptin amb el suport més ampli possible per ser executades. Aquesta és la feina que realitzen jornades com la celebrada per la Fundació Universitària del Bages. Són accions absolutament necessàries en una situació de canvi constant de l’entorn empresarial i tecnològic. La necessitat d’adaptar-s’hi és imperiosa perquè cada cop hi ha menys marge per a desajustaments entra la formació de professionals i les necessitats de les empreses de disposar del personal imprescindible o entre la recerca acadèmica i les solucions d’investigació i desenvolupament que l’entorn empresarial aplica.