Opinió

Ordenances municipals

Que l’Ajuntament de Puigcerdà, en la revisió de les ordenances municipals, hagi incorporat la norma que els veïns, quan neva, treguin la neu acumulada davant el portal, no hauria d’estranyar a ningú. Sí que estranya, tanmateix, que més enllà d’aquest supòsit les ordenances municipals hagin de regular arreu comportaments incívics que, si no estiguessin explícitament regulats, serien igualment incívics. I no es tracta només de censurar les baralles, el maltractament del mobiliari urbà, la no recollida dels excrements dels gossos, el consum d’alcohol al carrer o buidar la bufeta o el ventre en una cantonada o al mig de la plaça. Les ordenances de civisme i convivència ciutadana també prohibeixen mantenir relacions sexuals a la via pública, plantar la tenda a l’espai públic, sortir a passejar en pilotes o en banyador i abocar la runa al mig del carrer. Es considera també una infracció canviar la senyalització informativa dels rètols indicadors i escopir a terra o a un altre vianant. Llegim que les sancions varien en funció de la gravetat de les infraccions. L’existència d’intencionalitat compta com un element agreujant. Costa imaginar que algú incorri en cap de les infraccions esmentades sense l’existència d’una intencionalitat prèvia, és a dir, sense que l’infractor sigui conscient que fer la mà amorrat a un aparador de bijuteria és una acció penal, a més de penosa. En el cas de la norma que obligarà els veïns a retirar la neu, allò que es penalitzarà no serà l’acció sinó la inacció. Si no reculls la neu serà com si deixessis de collir la caca del gos, amb la diferència que en un mateix portal hi poden viure quinze veïns, pot no viure-hi ningú o la neu ja es pot haver fos quan el sancionat recorri la multa. Entretant estaria bé saber quants ajuntaments han multat algú per escopir a terra des de la creació de la primera ordenança municipal.