Opinió | Jaume Sala Coll

Les antenes parabòliques a Santpedor

Gran part de la població de Santpedor compleix la norma general d’instal·lar les antenes de TV i ràdio a les teulades de les cases i pisos.

Hi ha, però una part important de la població que incompleix aquesta norma general.

A través d’un debat i arribant finalment a una resolució seria bo trobar la manera del què i com es pot fer per corregir aquest desgavell i desordre en la instal·lació de les antenes parabòliques.

Cal trobar arguments entenedors i convincents per oferir a la població de Santpedor motius per millorar les façanes de les cases.

Finalment, explicar clarament als propietaris de les noves edificacions la norma general a tenir en compte per instal·lar antenes de TV i ràdio.