Opinió | LA TALAIA

Barracons a Manresa, un greuge brutal

Manresa és la ciutat gran catalana amb més barracons escolars per habitant, amb unes diferències desproporcionades respecte a les altres ciutats. Barcelona en té 20 en 12 centres, i Manresa 23 en 8 centres. Tarragona, amb gairebé el doble d’habitants, en té 26, i Sabadell, que en té més del triple, 20. L’actual regidor, Pol Huguet, d’ERC, intenta explicar-ho descrivint situacions que es donen si fa o no fa a moltes altres ciutats. L’anterior regidor, Josep Gili, de Junts, en culpa la conselleria del govern d’ERC.

Un greuge tan exagerat s’ha de deure a l’acció combinada de moltes deixadeses acumulades des de fa anys per diversos governs de Manresa i de la Generalitat. Els dos regidors recorden que les escoles depenen de la Generalitat, però aquesta és una excusa només parcial. Els ajuntaments tenen un paper clau en la reclamació d’equipaments. I si la idea és que la Generalitat no va prendre consciència que, en un moment donat, la situació de Manresa s’estava tornant pitjor que la d’altres ciutats, també era responsabilitat del govern municipal fer-li notar. D’altra banda, en un cas així cal preguntar-se de què serveix tenir a Manresa una delegació del Govern i una delegació d’Educació plena de funcionaris.

Molta gent queda molt retratada. I si algú vol una prova fefaent de menysteniment de Manresa, aquí en té una d’enorme.