Opinió | LA TALAIA

Un edifici que dona joc en molts fronts

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar ahir, per unanimitat, la cessió a la Fundació Althaia del solar situat davant de l’hospital de Sant Joan de Déu on es construirà el futur Edifici del Coneixement, nom amb el que es coneix el futur equipament que ampliarà els espais docents dels estudis de Medicina d’UManresa, ara situats en un espai de l’hospital, i hi concentrarà les activitats de recerca d’Althaia, que cada vegada tenen més gruix dins de l’agenda de la Fundació.

Es un edifici que esdevindrà clau de volta d’una jugada múltiple: més recerca i millors instal·lacions per a Medicina, la qual cosa permetrà atreure més estudiants i, més endavant, cursar-hi la carrera completa; això permetrà captar més metges amb vocació universitària i retenir més llicenciats, i completa el catàleg formatiu d’UManresa en el camp de la salut, amb la resta d’estudis de la qual generarà sinèrgies positives.

Aquesta combinació virtuosa és possible per la bona entesa entre Althaia i la FUB, que són entitats de naturalesa molt semblant presidides per l’alcalde de Manresa. La suma i la cooperació entre dues entitats clau a Manresa està donant un gran fruit. Ha de continuar així. I el govern de Catalunya ha de veure el projecte amb entusiasme i aportar-hi fons amb una generositat proporcional a l’enorme benefici que proporciona no a Manresa, sinó al conjunt del país. Altra cosa no es podria entendre.