Opinió | Píndoles d'anglès

«Shall we agree on a time to meet?»

Fa dues setmanes vam aprendre unes perífrasis angleses i avui n'aprendrem unes altres.

atrevir-se a + infinitiu [afirmatiu] = dare + infinitiu to

 • Si s'atreveix a dir una mentida, ho sabrem.
 • If he dares to tell a lie, we'll know.

dedicar-se a + infinitiu = be dedicated to + gerundi

 • La primera sessió va dedicada a ensenyar meditació.
 • The first session is dedicated to teaching meditation.
 •  Frase feta: A què es dedica? = What does he do?

deixar + infinitiu = let + infinitiu

 • Deixa'l fer, que ja és prou gran.
 • Let him go ahead, he's old enough.

donar per + participi = consider + participi

 • No podem donar per guanyada la batalla contra la SIDA.
 • We cannot consider the battle against AIDS won.

 Frase feta: donar per fet = take for granted

fer + infinitiu = make/have + infinitiu

 • Li hem fet dir la veritat.
 • We made him tell the truth.
 • He fet posar reixes a les finestres.
 •  I've had bars put on the windows.

guardar-se de + infinitiu = keep from + gerundi

 • S'ha guardat de repetir l'experiència.
 • He's kept from repeating the experience.

  Frase feta: Te'n guardaràs prou! = Don't even consider it!

Shall we agree on a time to meet? = Quedem?