Opinió | A FI DE BÉ

Ajuntaments: necessiten millorar

Recentment, s’han donat a conèixer els resultats de l’edició 2023-24 del Dibaròmetre, l’enquesta sobre la percepció ciutadana dels municipis, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona. La Diputació de Barcelona ha demanat als veïns de les poblacions de més de 10.000 habitants com veien la seva ciutat i com valoraven la gestió del seu ajuntament.

Una primera dada rellevant és que la gent està majoritàriament satisfeta de viure al seu municipi, però quan puntua com ho fa el seu ajuntament, la nota mitjana que aquests obtenen és un trist 6, una xifra decebedora (mereixem molt més!). No és cap consol que la Generalitat o el Govern espanyol treguin encara pitjors notes en altres enquestes!

Analitzant específicament les respostes corresponents als 6 municipis de més de 10.000 habitants de la Catalunya Central on es varen fer enquestes, veiem que segueixen la pauta del conjunt de poblacions de la província, però amb algunes particularitats. Per exemple, sobre la satisfacció de viure en el seu municipi, tenim 5 municipis on és especialment alta (Vic, Berga, Torelló i Sant Joan de Vilatorrada) i 2 que queden sota la mitjana provincial (Manresa i Manlleu).

D’altra banda, la nota (de 0 a 10) que els veïns i veïnes donen a les respectives autoritats municipals és un aprovat justet a Berga, Manresa i Manlleu, i només passa per poc el 6 a Vic, Torelló i Sant Joan de Vilatorrada.

Pel que fa a l’opinió sobre com ha anat el darrer any, en el conjunt de la província hi ha força igualtat entre els que creuen que la seva ciutat ha millorat i els que pensen que ha empitjorat. Contràriament, en el cas de Berga, Manresa i Manlleu guanyen els «pessimistes» per golejada; i en aquestes tres ciutats (a diferència de les altres 3 de la Catalunya central) també són més els que pensen que de cara al futur el seu municipi empitjorarà que no pas els que creuen que millorarà.

Finalment, els 5 problemes locals més greus dels municipis de la província (seguretat ciutadana, neteja, problemes associats a la immigració, accés a l’habitatge, i gestió política i municipal) estan igualment presents en les nostres ciutats, però cada una aporta al seu «top5» de problemes alguna especialitat pròpia: a Vic és la circulació i la contaminació; a Manresa, Berga i Torelló, el tema del manteniment de carrers (i a Berga i Torelló, a més, el de l’atur i les condicions de treball); i a Sant Joan de Vilatorrada i Torelló preocupa força l’incivisme.

En conclusió, als veïns ens agrada més la nostra ciutat que no pas els que la governen, no tenim massa clar que el nostre municipi millori en el futur immediat, i ens queixem de temes bàsics per al nostre benestar i la qualitat de vida. Per això, ara que estem en temporada de posar notes, hem de dir als nostres ajuntaments: de cara al curs vinent, heu de millorar! n