Opinió | LA TALAIA

Creativitat i iniciativa comercial

Quina és la salut del comerç? Si escoltem la queixa que fan alguns botiguers, estem ben fotuts. Els temps han canviat, ens diuen, i els mateixos que indicaven que les grans superfícies ens feien molt són els que ara mantenen que la venda per Internet acabarà ensorrant el comerç local. Negar determinades evidències, tapar-nos els ulls davant els canvi que s’estan produint, tampoc seria bo. Però també poem tenir en compte que, finalment, estem vivint en un moment de recuperació econòmica i que això sempre es tradueix en més consum. És una despesa que les famílies orienten a l’oci, pot ser, però la realitat també ens demostra que hi ha algunes propostes de negoci que es manten malgrat totes les crisis. Aquests han fet un esforç d’adaptació dels seus establiments, segurament que han volgut aprofitar, també, la venda per Internet i, sobretot, han cregut una la creativitat en el producte i en la venda, en la professionalitat i la formació i en la potenciació de la iniciativa empresarial. En el cas de Manresa, hi hauríem d’afegir un element més: la unitat millor que la divisió a l’hora de representar els interessos comercials.

Dilluns, aquest diari conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, atorgava els premis de la Nit del Comerç, amb una molt bona assistència a la terrassa del Glaç, i amb un gran ambient entre els botiguers. Bones sensacions.