28 de febrer de 2018
28.02.2018
40 Años

Xarxes socials: palanca per a guanyar aliats, clients i reputació

La gestió d'estes plataformes és clau perquè les empreses transmeten transparència i confiança

28.02.2018 | 15:50
Xarxes socials: palanca per a guanyar aliats, clients i reputació

Les xarxes socials han revolucionat les relacions personals, l'oci i la manera d'interacció amb l'entorn. Per a les empreses, l'òptima gestió d'estes plataformes és clau per a transmetre transparència i confiança, així per a crear una imatge de marca que potencie la seua responsabilitat social.

La irrupció en l'ecosistema digital de les xarxes socials i de la denominada web 2.0. ha canviat profundament la comunicació. Plataformas com LinkedIn, Facebook, Twitter o YouTube actuen sobre l'economia i els negocis, i són un canal cada vegada més important per a l'intercanvi d'informació al voltant de les iniciatives empresarials responsables i l'opinió dels seus grups d'interés. Si l'objectiu és crear una comunitat virtual, les organitzacions han d'involucrar-se amb els públics que usen estos canals, seguint les seues normes i codis de comunicació i oferint-los continguts d'interés que atenguen les seues demandes econòmiques, socials i mediambientals.

Les xarxes socials han començat a exercir un paper vital en la forma en què les companyies presenten en societat les seues polítiques de Responsabilidad Social Corporativa com a element d'innovació per a aportar valor. Són la part visible de la contribució empresarial al desenvolupament sostenible, i la seua correcta gestió s'ha convertit en un factor de competitivitat, a més d'atorgar un avantatge diferenciador que és percebuda pel consumidor com a determinant en la seua elecció de compra o de servici. Entre els riscos està el saber comunicar sense caure en l'autobombo i ser conscient que un error en xarxes pot traduir-se en una crisi de reputació amb conseqüències econòmiques.

El paper de l'internauta

Els internautes són hui molt més que simples receptors d'informació. Entre altres rols generats en el món digital, s'han convertit en generadors de contingut, líders d'opinió, consumidors experts i en exploradors constants d'informació. En este nou escenari global, les plataformes aporten beneficis: possibiliten el coneixement en temps real les opinions dels grups d'interés (clients, proveïdors, empleats...) per a interactuar directament amb ells, així com obtindre dades vitals sobre l'empresa, comunicar accions i fomentar la transparència o establir canals bidireccionals i informacions transversals, tant a nivell general com amb una persona o entitat en particular.

D'altra banda, permeten gestionar la imatge, crear nous contactes i clients, construir relacions de proximitat i conéixer el mercat i als competidors. En esta línia, faciliten la creació de fòrums i grups d'opinió sobre temes concrets i poden ser una important palanca per a impulsar la gestió de riscos o impactes negatius que genere la companyia per la seua activitat o per la seua falta de diligència (danys al medi ambient o a la salut, vulneracions laborals o corrupció), així com ser una ferramenta per a sondejar negocis i obrir vies de relació amb grups d'interés en l'entorn digital.

Entre els avantatges d'actuar en el context digital destaquen la repercussió mediàtica a un baix cost, amb un efecte target que possibilita realitzar l'acompanyament del públic al que es destina la informació. Al mateix temps, té una conseqüència viral que facilita la ràpida divulgació del producte, millora la comunicació amb el client i implica una interacció instantània que permet detectar alertes sobre possibles problemes amb productes o servicis.

El diàleg entre usuaris i organitzacions és la base per a aconseguir un sentiment de comunitat i per a poder generar un clima de confiança que són claus en qualsevol tipus de transacció. La informació pot ser examinada pel gran públic, independentment del sector en què s'actue. Davant esta realitat, prop del 90% de les empreses espanyols'utilitza les xarxes amb finalitats de negoci, i entre els seus objectius figura el millorar la imatge de la marca, guanyar notorietat o promocionar productes i servicis. Quan els consumidors són tractats com a ciutadans poden contribuir a difondre el missatge de la companyia, opinar sobre l'estil d'un nou producte i ajudar a millorar un servici o a crear una marca.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook