"Un equip d'experts en estadística de Best Quality Dental Centers (BQDC), revela que les dones d'entre 36 i 46 anys van més al dentista, enfront dels homes que no només van menys, sinó que tenen més por a l'hora de seure a la cadira del doctor.

L'estudi analitza les dades més recents de població en 24 províncies d'Espanya i Portugal. "Aquest és el primer informe de carrer de Best Quality Dental Centers que utilitza l'estadística descriptiva, que mostra un patró o tendència a través d'una taula de distribució de freqüències per generar millors resultats", expliquen des de BQDC.

Els investigadors asseguren que el 76% dels enquestats afirma tenir un dentista al qual acudeix almenys un cop l'any, enfront del 26% que no va en tot l'any. La franja d'edat més responsable amb la seva salut dental és d'entre 36 i 46 anys. Sorprenentment, els majors de 60 tenen el major percentatge de participants que no compten amb dentista regular.

"Aquesta franja d'edat és en la que es troba més patologies per la qual cosa aquestes dades són sorprenents. Les generacions més joves creixen amb una major consciència de prevenció de problemes de salut, amb unes majors inquietuds estètiques i per tant podem preveure una tendència a que disminueixi la mitjana d'edat de les persones que van al dentista amb regularitat".

No obstant això -afegeixen- "hem trobat que les dones podrien tenir major consciència de prevenció i es preocuparien més per la seva salut oral".