Hepatitis

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Hepatitis, que va ser dissabte 28 de juliol, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va anunciar que el Govern s'ha marcat l'eliminació de l'hepatitis C a Catalunya com a compromís polític, amb la propera aprovació del Pla de prevenció i control de l'hepatitis C a Catalunya. Segons Vergés «és un repte enorme i alhora engrescador» per al departament, per als professionals i les associacions de persones afectades per la malaltia, «ja que és curable».

Vergés ha assegurat que el nou pla és participatiu, incorpora l'enfocament de gènere i transcultural, oferirà una resposta multisectorial i de qualitat, i «és equitatiu i accessible». També ha expressat el seu compromís per seguir impulsant l'eliminació de les hepatitis víriques com un problema de salut pública mitjançant el Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV).

Aquest programa és l'òrgan de referència i de coordinació institucional que té com a objectiu planificar, impulsar, coordinar i avaluar les actuacions necessàries a Catalunya per fer disminuir i millorar l'atenció als afectats d'aquestes malalties infeccioses. En aquest sentit, la consellera ha apuntat que tan sols en el primer semestre del 2018 ja s'han iniciat 3.556 tractaments de pacients amb hepatitis C.

En la jornada, en què van participar més de 140 professionals i representants d'associacions de malalts d'arreu de Catalunya, es va fer balanç d'aquest Pla de prevenció i control de l'hepatitis C a Catalunya, que el Govern aprovarà en breu i que conté 6 objectius generals, 47 objectius específics i 131 actuacions.

94% de curació

Per al secretari de Salut Pública, Joan Guix, és «assumible» el repte marcat per l'Organització Mundial de la Salut d'eliminar la infecció per l'hepatitis C l'any 2030, gràcies sobretot per l'aparició, en els darrers anys, de tractaments eficaços, de curta durada i ben tolerats. En aquest sentit, a Catalu-nya s'han tractat gairebé 21.000 persones afectades d'hepatitis C des de l'aparició del primer antiviral d'acció directa (març del 2014) i actualment el tractament aconsegueix unes taxes de curació del 94%. De fet, Catalunya té una de les proporcions de tractaments per habitants més alta d'Europa.

Per la seva banda, el director del Programa PCAVIHV, Joan Colom, ha posat de manifest els avenços aconseguits, com la microeliminació de l'hepatitis C en persones amb hemofília i en els trasplantats hepàtics i els bons auguris per tal d'aconseguir-la en els propers anys en l'àmbit penitenciari.

A més, ha recordat que Catalunya és capdavantera en la implementació d'intervencions en col·lectius sensibles.

Tractament de drogodependència

En aquest sentit, les persones que s'injecten drogues són la població que té el percentatge més alt d'infecció crònica (65%). Per fer-hi front, Catalunya disposa d'una potent xarxa per atendre aquest col·lectiu, amb 16 centres de reducció de danys i 62 centres de tractaments a les drogodependències.

Segons destaca el departament de Salut, entre les accions clau per a la prevenció destaquen la distribució de xeringues i de material per a la injecció higiènica (800.000 cada any), el tractament amb substitutius d'opiacis (7.670 persones en programa de manteniment amb metadona), i la realització de cribratge de la malaltia amb més de 800 proves ràpides distribuïdes a l'any. A més, i des de l'any 2007, també s'ha format en la prevenció més de 2.000 persones consumidores de drogues.