L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha constatat recentment com el nombre de casos de xarampió s'ha multiplicat per quatre en l'últim any a Europa. Davant d'aquesta alerta, és important conèixer en què consisteix la malaltia, quins són els seus símptomes i com es pot transmetre.

Què és el xarampió?

El xarampió és una malaltia molt contagiosa causada per la infecció del virus del xarampió, que en absència de vacunació afecta principalment a nens, tot i que persones de qualsevol edat no immunitzades poden ser infectades.

Si una persona ha patit el xarampió queda immunitzada per tota la vida; però prevenir aquesta infecció és important ja que pot tenir seqüeles greus.

El xarampió s'inclou dins de les cinc malalties exantemàtiques clàssiques de la infància. I gràcies a la introducció de la vacuna contra el xarampió el 1978, la incidència d'aquesta malaltia a Espanya ha anat disminuint progressivament.

Com es transmet el xarampió?

Per norma general, el xarampió sol contreure's durant la infància, entre els 12 mesos i els 4 anys. És una malaltia molt contagiosa, que es transmet a través del contacte directe amb una persona infectada, o bé per l'aire, amb les gotetes de Pflügge (minúscules secrecions que expulsem al parlar, tossir o esternudar).

Les persones que tenen xarampió són contagioses entre 5 dies abans i 4 dies després que comenci l'erupció, i el contagi és més gran mentre el pacient té febre, mocs o tos.

Quins símptomes té el xarampió?

La febre alta i puntets blancs a la pell envoltats d'un halo d'inflamació vermell (el que mèdicament es coneix com l'exantema maculopapular) són els principals símptomes d'aquesta malaltia.

A més, es poden identificar altres símptomes com conjuntivitis o rinitis. En adults pot anar acompanyat de gastroenteritis i afectació hepàtica.

La manera més utilitzada per facilitar el diagnòstic primerenc del xarampió és realitzant una anàlisi de sang que permetrà la detecció dels anticossos enfront de la infecció.

Com prevenir el xarampió?

L'única manera de prevenir la malaltia és vacunar-se. Actualment es donen dues dosis de la vacuna del virus atenuat, una als 12 mesos d'edat i una altra de record als 4 anys.

Quin és el tractament per al xarampió?

Davant el virus del xarampió no hi ha un tractament antiviral específic. Quan algú pateix el xarampió el tractament que rep és a base d'antitèrmics per la febre i antitussígens per la tos.

Durant la infecció, el malalt ha de fer repòs i mantenir-se ben hidratat. Els antibiòtics només s'administren quan apareixen complicacions bacterianes.

Quins són els països més afectats pel brot de xarampió?

Els països més afectats són Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Regne Unit i Romania, que sumen el 95 per cent dels casos en el continent.