Un estudi mostra que el 42% de les embarassades manté un consum social d'alcohol tot i que no ho reconeix quan se l'hi pregunta. El treball, elaborat per BCNatal i impulsat per La Caixa, analitza els cabells de 153 dones que han parit a l'Hospital de Sant Joan de Déu i a l'Hospital Clínic, la majoria amb embarassos normals i algunes amb retard de creixement fetal. Les mares van respondre un qüestionari on se'ls preguntava si havien pres alcohol o tabac durant l'embaràs. Pel que fa al tabac, el resultat de l'anàlisi del cabell i el del qüestionari va coincidir, amb un 16% de dones que havien fumat. Els resultats, en canvi, no van quadrar respecte a l'alcohol. Les diferències entre l'enquesta i el resultat real van ser molt importants. Moltes dones creuen que ingerir-ne petites quantitats no és nociu per al fetus.

Els investigadors van fer analitzar cabells de nou centímetres, ja que cada centímetre equival a cada mes de l'embaràs. Els valors obtinguts es poden classificar en tres nivells: abstinència, consum social (una copa de vi a la setmana) i consum excessiu crònic.

Les dades il·lustren la diferència que hi ha entre la percepció de moltes dones i la realitat sobre el consum d'alcohol durant l'embaràs. Com que està molt integrat en la vida quotidiana, moltes dones creuen que petites quantitats d'alcohol són inofensives i potser ni tan sols representen un consum de debò. Però les dades científiques conclouen clarament que petites quantitats d'alcohol poden tenir efectes negatius sobre el desenvolupament del fetus.

L'alcohol passa immediatament al fetus, on és tòxic per al teixit neurològic. En consums alts provoca la síndrome alcohòlica fetal, amb retard intel·lectual i malformacions. Estudis experimentals demostren que quantitats petites d'alcohol poden interferir en la formació del cervell fetal i provocar problemes de comportament i aprenentatge. A més, l'alcohol pot alterar l'absorció de nutrients, el metabolisme maternofetal i el creixement fetal, amb un risc més alt de problemes de salut en l'adult. També s'associa a una prematuritat més gran.

Els responsables de l'estudi demanen impulsar campanyes de sensibilització com les que es fan respecte al tabac.