L'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, ha fet la primera cirurgia híbrida en una cardiopatia congènita de l'adult. És a dir, en un únic quiròfan d'alta tecnologia, els hemodinamistes i els cirurgians cardíacs han pogut fer en una mateixa dia les dues intervencions que fins ara requerien els pacients amb aquestes patologies. Així, es minimitzen els ingressos, els processos anestèsics i també els riscos per als malalts facilitant-los la recuperació. Segons els professionals que hi han treballat és un «canvi de tendència» que busca personalitzar la medicina en funció del pacient i potencia la col·laboració entre diferents especialistes. És el primer cop que es fa servir aquesta cirurgia híbrida per aquesta patologia en adults en un hospital públic català.

L'Omar Kamal té 43 anys i en fa dos va començar a notar símptomes d'ofec i fatiga que li impedien fer esforç físic com caminar o treballar. Els metges li van detectar una cardiopatia congènita, una patologia que fins ara se solucionava amb dues intervencions, amb dos mesos de diferència entre una i l'altra; la primera perquè els cirurgians cardíacs canviessin la vàlvula del cor que fallava, i la segona perquè els hemodinamistes col·loquessin l'stent per via percutània. L'alta tecnologia del quiròfan híbrid de l'Hospital Vall d'Hebron, però, ara ha permès reduir aquestes dues intervencions en una, i que el pacient superi les intervencions amb un sol ingrés.

Segons el doctor Miguel Ángel Castro, del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'hospital, aquest fet és un canvi de paradigma cap a una medicina més personalitzada i pensada per millorar el benestar del pacient. Segons Castro, és l'exemple de «medicina basada en el pacient», ja que no és el pacient qui es mou d'un lloc a l'altre esperant els diferents especialistes, sinó que, a través del diagnòstic, els professionals fan els procediments «en un sol acte», un fet que dona «confort i seguretat» als malalts.

De fet, concentrar la intervenció en una sola operació redueix el temps d'intervenció i recuperació dels dos mesos als 10 dies, i estalvia un procés anestèsic al pacient i l'estrès emocional que suposa entrar a quiròfan.

Segons Bruno Garcia, cap de la secció d'Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Vall d'Hebron, Els hemodinamistes han utilitzat, des de sempre, tècniques menys invasives, però progressivament els procediments han anat requerint estructures més grans per a les quals requereixen «ajuda» de cirurgians cardíacs. Per això, considera que la cirurgia híbrida és un bon exemple «de col·laboració» entre professionals que podien generar «xoc frontal».

Per a Carlos Sureda, del Servei de Cirurgia Cardíaca, al quiròfan híbrid, que combina equips d'imatge d'última generació, radiològica i ecocardiogràfica en un quiròfan convencional, s'han pogut «fusionar» dues cirurgies en un mateix acte quirúrgic. El pacient pot estar «llest» en una setmana. A més, la intervenció redueix riscos i facilita la recuperació del malalt.

Vall d'Hebron disposa de dos quiròfans híbrids que ja s'han fet servir per a altres operacions, per exemple, en cardiopaties congènites pediàtriques. Actualment es fan unes 25 operacions per cardiopaties congènites d'adult cada any, però la cirurgia híbrida podria duplicar aquesta xifra.