L'Hospital Vall d'Hebron ha operat amb èxit el primer as de nen bombolla detectat amb la prova del taló. El sistema sanitari públic de Catalunya va introduir la immunodeficiència combinada greu en el cribratge neonatal el gener del 2017 per avançar-ne la detecció i el trasplantament, garantia d'una major supervivència, que pot passar del 40% al 95%.

El febrer de l'any passat, va néixer el Derek, el primer nadó diagnosticat als pocs dies de néixer, i abans dels tres mesos ja havia rebut el trasplantament de sang de cordó umbilical. Ara, amb 13 mesos, ja està curat i comença a fer vida normal amb previsió de poder anar a escola, per exemple properament. Des que aquesta malalta es va incorporar a la prova del taló, s'ha fet a 135.000 nadons.