Les dents de llet podrien arribar a salvar la vida dels nens quan són adults, ja que contenen cèl·lules mare. Així ho assegura un estudi del Centre Nacional per a la Biotecnologia dels Estats Units.

Els científics han trobat en aquestes primeres peces dentals cúmuls de cèl·lules mare que podrien ajudar a regenerar qualsevol altre òrgan del cos en un futur, molt similars a les que es troben en la medul·la òssia, fins ara principal font per aconseguir-les però amb un accés molt més difícil. També han demostrat que les cèl·lules mare presents en les dents de llet han estat menys exposades a danys mediambientals, i això les fa especialment valuoses.

Les cèl·lules mare tenen la facultat de poder convertir-se en qualsevol cèl·lula del cos, i s'estan començant a emprar en tractaments de càncer, per prevenir atacs de cor, regenerar el fetge, ossos, cèl·lules neuronals, teixit ocular o tractar la diabetis.

Això sí, no és tan fàcil com guardar les dents en un calaix. Perquè siguin útils per extreure'n cèl·lules mare, les peces s'haurien congelar en nitrogen líquid tan bon punt cauen. A més, de seguida, s'haurien de traslladar a una empresa de manteniment especialitzada. Ja n'hi ha algunes que ofereixen aquest servei i treballen al costat dels dentistes per assegurar que la dent es manté en bon estat.