L'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) va anunciar que investiga una sèrie d'informes sobre usuaris de cigarrets electrònics que experimenten accidents cerebrovasculars.

El possible vincle es va observar principalment en consumidors joves , van assenyalar el comissionat Scott Gottlieb i la comissionada adjunta principal Amy Abernethy dimecres en un comunicat.

La FDA ha detallat que ha rebut 35 informes d'infarts possiblement relacionats amb l'ús de cigarrets electrònics entre 2010 i principis d'aquest any i el preocupa que aquestes xifres puguin ser indicador d'un fenomen més ampli.

"Volem aclarir que encara no sabem si hi ha una relació directa entre l'ús de cigarrets electrònics i el risc d'infarts ", ha declarat Gottlieb davant d'un subcomitè de la Cambra de Representants.

L'agència planteja el problema per encoratjar la gent a informar esdeveniments adversos relacionats amb els cigarrets electrònics en el lloc web de la FDA.

Les convulsions són un risc conegut associat amb la ingestió de líquids de nicotina utilitzats en els cigarrets electrònicos.

La FDA està especialment preocupada per una epidèmia de consum juvenil de vaporitzadors associada amb els populars cigarrets electrònics fabricats per Juul i recentment va proposar restringir les vendes de productes amb gust a comerços minoristes.

L'agència va afegir en la seva declaració de dimecres que en molts dels informes d'atacs no va poder identificar una marca o submarca específica que causés el problema.

En els informes que va rebre la FDA, alguns consumidors van reportar un historial previ de convulsions i altres van precisar que havien consumit altres substàncies com marihuana o amfetamines juntament amb els cigarrets electrònics.