L'Hospital Regional de Màlaga ha obert una porta per a molts pacients que pateixen epilèpsia, una patologia que, de vegades, és resistent als fàrmacs i que entorpeixen portar una vida normal.

Això es deu a un rotund èxit en una cirurgia oncològica i d'epilèpsia en un jove de 17 anys, resident a Màlaga, l'historial mèdic del qual es remunta als vuit anys, quan el menor va ser intervingut d'un tumor cerebral benigne, diagnosticat als sis anys, que li causava una epilèpsia refractària als tractaments mèdics.

No obstant això, la localització de la massa tumoral, molt propera a l'àrea del cervell encarregada del llenguatge, va impedir que s'extirpés per complet a causa de les possibles seqüeles que podia comportar, principalment, perdre la facultat de parlar. De manera que el jove patia una epilèpsia que li provocava crisis diàries que no es podien controlar mitjançant tractament i que demandava una intervenció quirúrgica amb alt risc de seqüeles de per vida.

Davant d'aquest quadre, un equip de professionals especialistes en diferents camps de la Neurologia van plantejar la possibilitat de desplaçar la funció del llenguatge, situada a l'hemisferi esquerre del cervell, al costat dret. Els metges comptaven amb l'avantatge que el pacient ja havia començat a fer-ho de forma natural, és a dir, l'hemisferi dret havia començat a assumir la tasca, encara que molt lentament.

Això és el que es coneix com a neuroplasticitat o plasticitat neuronal, una capacitat innata i exclusiva del cervell que permet que quan hi ha una zona malalta o afectada per determinats danys, altres parts de l'òrgan assumeixin les seves funcions.

El repte al qual s'enfrontava l'equip mèdic consistia a accelerar el procés de neuroplasticitat i reduir-lo a una setmana.

A través d'una tècnica coneguda com a prehabilitació del llenguatge, es va bloquejar l'àrea primària del cervell destinada a aquesta funció a través d'una estimulació elèctrica, el que va suposar que el pacient fos incapaç de parlar.

A partir d'aquest moment, es va iniciar una teràpia intensiva per reforçar la funció del llenguatge que estava sent incipientment assumida per l'altre hemisferi del cervell. Després de set dies de treball constant entre el pacient i el neuropsicòleg, Luis Muñoz, el menor era capaç de parlar perfectament. "La rehabilitació és tan simple com si jo he de començar amb la meva mà esquerra i em lliguen la dreta", resumeix el neuropsicòleg Luis Muñoz.

Amb la totalitat de la funció del llenguatge desplaçada a l'àrea dreta, la zona afectada pel tumor quedava lliure de perill sent possible la seva extirpació.

El menor va ser intervingut el juliol de 2018 i des de llavors porta una vida normal i fora de perill. Així es converteix en el primer cas a Andalusia en el qual es fa servir la tècnica de la prehabilitació del llenguatge, el que obre la possibilitat que molts pacients que es desestimen en cirurgia d'epilèpsia per por de les seqüeles puguin sotmetre-s'hi i recuperar una rutina que els efectes de l'epilèpsia els havia arrabassat.