L'agència francesa del medicament (ANSM) ha llançat una advertència a metges i pacients pels riscos que ha constatat per l'ús de l'ibuprofèn i del ketoprofèn, que poden agreujar infeccions que es pretenen tractar, i ha demanat una investigació sobre aquests medicaments a nivell europeu.

Un portaveu de l'Agència Nacional de Seguretat del Medicament i dels Productes Sanitaris (ANSM) ha explicat que «a petició francesa» es va a dur a terme una anàlisi col·legial amb els seus homòlegs europeus.

El portaveu ha recordat que les autoritzacions dels medicaments es fan per tot Europa, no només per França, i que és en aquesta escala en què s'ha de fer una reavaluació de la relació risc-benefici d'aquests productes.

Millor prendre paracetamol

L'ANSM, que al juny passat havia llançat una investigació farmacològica encarregada als seus centres de Tours i Marsella, va emetre aquest dijous una sèrie de recomanacions, en primer lloc privilegiar el paracetamol a l'ibuprofèn i al ketoprofèn en cas de dolor o febre. Sobretot quan es tracti d'una infecció com angines, rinofaringitis, otitis, tos, infecció pulmonar, així com per una lesió cutània o varicel·la.

Prendre la dosi mínima eficaç

També ha donat unes regles de bon ús d'aquests dos antiinflamatoris, començant la d'utilitzar «la dosi mínima eficaç, durant la durada més curta», aturar el tractament quant desapareixen els símptomes, no prolongar més de tres dies en cas de febre, ni més de cinc si hi ha dolor.

Aquestes recomanacions deriven d'un estudi que havia encarregat al juny de 2018 als seus centres regionals de Tours i Marsella, que van concloure que hi ha una sèrie d'infeccions, en particular per estreptococ, que podrien empitjorar per la presa d'aquests dos medicaments.

Complicacions

Aquestes complicacions es van observar al cap de períodes de tractament molt breus (de dos a tres dies) quan l'ibuprofèn o el ketoprofèn s'havien receptat (o utilitzat en automedicació) per febre, problemes cutanis benignes d'aspecte inflamatori, respiratoris o del sistema otorinolaringològic.

En els casos estudiats, que es remunten a un període prolongat iniciat l'any 2000, els investigadors francesos van analitzar 337 de complicacions infeccioses amb ibuprofèn i 49 amb ketoprofèn que van tenir un caràcter sever i van estar en l'origen d'hospitalitzacions, seqüeles i fins i tot morts.

L'ibuprofèn és el segon antàlgic més utilitzat a França per al primer nivell de gravetat, després del paracetamol.