Des de nens aprenem a través dels sentits, coneixem el món i l'explorem, i a partir d'aquí construïm experiències. De tota aquesta informació sensorial que rebem i processem, el 80% depèn exclusivament de l'entrada visual. En el procés d'aprenentatge la visió hi té un paper clau. I, més concretament, en la lectura, una de les bases més importants d'aquest aprenentatge, hi entren en joc una gran part d'habilitats visuals. Quan llegim hi ha implicades habilitats motores, així com habilitats pròpiament perceptuals. Quines són aquestes habilitats?

1. L'agudesa visual. És la nitidesa de la vista. Hem de tenir un bon percentatge de visió per poder veure des de lletres grosses fins a petites.

2. L'enfocament. Capacitat que tenen els ulls per poder veure nítids els objectes tant en visió propera com llunyana. Per poder llegir, hem de veure les lletres ben clares, i si tenim la capacitat alterada, no les veurem bé o ens cansarem ràpidament.

3. Els moviments oculars. Permeten als ulls moure's ràpidament i de manera precisa, al llarg de les línies d'un text, o bé per exemple per mirar de la pissarra al llibre o al revés. Si tenim problemes en aquests moviments, ens podem saltar línies i paraules, repetir-les o tenir una baixa velocitat lectora.

4. La coordinació ocular. La musculatura d'ambdós ulls ha de treballar conjuntament quan estem llegint. Han d'apuntar al mateix lloc per no veure-hi doble.

5. La discriminació visual. Percebre correctament les formes, en el cas de la lectura de les lletres, per discriminar-les i detectar les semblances i diferències entre elles.

6. El tancament visual. Permet reconèixer una paraula només veure'n un trosset, de manera que, a mesura que tenim més destresa en la lectura, això farà que anem molt més ràpids llegint.

7. La constància de la forma és també essencial en la lectura. Ens permet identificar que una lletra és la mateixa malgrat tingui una altra tipografia o mida.

La lectura sol iniciar-se al voltant dels 6 anys, edat en què s'espera que els infants hagin assolit les habilitats i no tinguin dificultats per endinsar-se en aquest aprenentatge. Però no sempre és així. Sovint veiem nens i nenes que tenen moltes dificultats per aprendre a llegir correctament, que tenen problemes de coordinació visual o de processament perceptual. Hem d'estar alerta i el primer que cal fer quan es detecta una dificultat en aquesta àrea és plantejar-nos si hi ha un problema visual, valorat per l'especialista en optometria i oftalmologia. En cas de detectar alguna anomalia, el tractament més indicat seria la terapiavisual, que contribueix a desenvolupar de forma activa aquestes habilitats i millorar significativament les dificultats que hi hagi en la lectura.