Una de les novetats d'Assistència per a aquest 2019 ja és una realitat: s'ha creat un nou disseny de targeta identificadora per a la població assegurada. El model nou, que disposa d'una banda magnètica que permet accedir a funcionalitats avançades, s'implantarà durant aquest juny i suposarà un gran pas endavant per agilitzar l'atenció mèdica als pacients.

El canvi de targeta simplifica els tràmits administratius i implica una entrada i atenció més directes a una xarxa de més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta de l'Estat espanyol. Aquesta àmplia oferta es pot localitzar de forma fàcil i ràpida a la secció «Assistència resta d'Espanya» de l'apartat «Metges i serveis» del web de l'entitat.

Per simplificar la transició i que es pugui gaudir dels nous avantatges al més aviat possible, la targeta s'ha enviat per correu postal a totes les persones assegurades i els arriba a punt per a l'activació, que es produirà automàticament la primera vegada que es passi per un lector de banda magnètica; amb aquest gest, la targeta anterior s'anul·la i deixa de funcionar. La nova targeta conté tota la informació sobre la persona assegurada i els seus talons. Les targetes amb el disseny anterior seran vigents només fins al 31 de desembre del 2019.

La nova targeta d'Assistència Sanitària, personal i intransferible, és el document que identifica les persones assegurades i els dona accés als serveis contractats. Amb la lletra A majúscula com a element comú, per als nous models de targeta s'ha establert un codi cromàtic en blau i verd, fàcil de detectar segons els serveis contractats. La línia creativa, fresca i moderna, segueix la imatge corporativa del grup.