Les morts per malalties cardiovasculars que es poden atribuir al fred i a la calor han baixat el 38% en els darrers 15 anys a l'Estat, segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) publicat a The Lancet Planetary Health. La investigació ha analitzat la vulnerabilitat de la població a les temperatures en un context d'escalfament global. Es van analitzar les temperatures i les morts per malalties cardiovasculars registrades a 48 províncies de l'Estat entre els anys 1980 i 2016. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort en aquest país i, segons els impulsors de l'estudi, hi ha «evidències sòlides» que associen la temperatura i la mortalitat per aquesta causa.

Els resultats mostren que entre el 2002 i el 2016 la mortalitat per malalties cardiovasculars atribuïble a la temperatura va disminuir el 38,2% respecte del període 1980-1994. L'estudi, que ha analitzat sèries de 15 anys, mostra que aquesta causa de mortalitat relacionada amb la temperatura ha descendit a un ritme superior al 17% per dècada.

La mortalitat cardiovascular atribuïble a la calor en el període 2002-2016 es va reduir més del 42% entre els homes i més del 36% entre les dones en comparació amb el període 1980-1994, indica el mateix estudi. Pel que fa a la mortalitat atribuïble al fred, la comparació entre aquests mateixos períodes mostra un descens del 30% entre les dones i de gairebé el 45% entre els homes.

A més, les dades posen en relleu diferències notables en funció del sexe, ja que la mortalitat associada a la calor és molt més elevada entre les dones, mentre que els homes són més vulnerables al fred. Així mateix, s'observa que el risc de mortalitat atribuïble a la calor s'incrementa de manera significativa en edats més avançades, mentre que en el cas del fred només és així per als homes.

Hicham Achebak, investigador d'ISGlobal i primer autor de l'estudi, afirma que s'han observat dos fenòmens que s'han produït de manera paral·lela, d'una banda un augment de la temperatura mitjana de gairebé un grau centígrad en les darreres quatre dècades, i d'altra banda, una adaptació de la població espanyola tant a les temperatures fredes com a les càlides. «Davant d'una mateixa temperatura el nombre de morts que es produeixen és menor ara que fa quatre dècades», ha afirmat Achebak.

Adaptació a les temperatures

Segons els autors de l'estudi, les causes que permetrien explicar aquesta adaptació a les temperatures són el desenvolupament socioeconòmic i les millores estructurals registrades, que inclouen la millora del sistema de salut i dels habitatges. Com a indicadors d'aquest desenvolupament, els autors detallen que a l'Estat espanyol, entre els anys 1991 i 2009, la renda per capita va passar de 8.700 a 22.880 euros, i la despesa en atenció sanitària per persona va passar de 605 a 2.182 euros.

A més, el percentatge d'habitatges amb calefacció va passar del 25,8% el 1991 al 56,9% el 2011, mentre que els habitatges amb aire condicionat van passar del 4,16% el 1991 al 35,5% el 2008.