Els factors motivadors per perdre pes entre les persones obeses són millorar la salut i augmentar l'autoestima. Així ho conclou un estudi que avalua les percepcions que tenen les persones amb excés de pes sobre els motius pels quals creuen que s'han engreixat i les motivacions que tenen per aprimar-se. El treball recull les opinions de 32 pacients amb obesitat atesos a les consultes d'Endocrinologia i Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans entre juny i desembre del 2018.

Les persones enquestades consideren que el principal motiu que explica la seva obesitat és la falta d'exercici, seguit de la manca d'autocontrol, la ingesta de grans quantitats d'aliments i, per últim, el consum de menjar ràpid. Aquestes persones creuen que la quantitat dels aliments que ingereixen és més determinant que la qualitat del menjar per explicar el seu excés de pes.

Les 32 persones incloses a l'estudi tenien entre 36 i 76 anys. D'aquests pacients, 17 eren dones i 15, homes, i el seu índex de massa corporal mitjà era de 34 kg/m2 (es considera obesitat a partir de 30 kg/m2 i obesitat mòrbida a partir de 40 kg/m2). Els autors del treball els van preguntar quant pesaven quan tenien 18 anys i ara. De mitjana, des de llavors, els homes enquestats s'havien engreixat el 38,5 % i les dones el 49,6 %. Un altre resultat de la investigació és que les dones amb fills s'havien engreixat el 49,6 % de mitjana des que van complir la majoria d'edat, mentre que les que no tenen fills havien guanyat el 21,3% de pes.