Nova actuació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Aquest cop, per un dels medicaments més populars. L'organisme dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha ordenat la retirada d'un lot d'omeprazol, fabricat per la farmacèutica índia Smilax Laboratories Limited i fraccionat per Farma-Química Sud, després obtenir resultats fora d'especificacions en l'assaig d'identitat.

El lot afectat és el '11072/10/42', amb data de caducitat del 03/2021. Davant d'això, l'organisme ha ordenat retirar totes les unitats distribuïdes del lot i a les comunitats autònomes realitzar un seguiment de la retirada.