Una imatge i un ordinador. És tot el que necessita el dermatòleg per poder fer un diagnòstic, encara que el pacient estigui a desenes, o milers, de quilòmetres. Aquesta és la funció principal de la teledermatologia, que consisteix en l'atenció de pacients a distància utilitzant telecomunicacions i informàtica.

El valor de la teledermatologia com a eina per a la detecció precoç de patologies com el càncer de pell és clau: en centres com l'Hospital Macarena de Sevilla, un dels pioners a posar en marxa aquesta tècnica, el diagnòstic precoç s'ha duplicat mitjançant la telemedicina.

Segons els resultats publicats a la revista especialitzada Journal Dermatology, mentre que l'any 2004 el diagnòstic del melanoma en fases precoces a la Unitat de Dermatologia de l'Hospital Macarena no arribava al 30% dels casos nous, el 2015 la detecció d'aquest tipus de càncer representava el 60% dels casos diagnosticats. «La salut digital permet optimitzar el diagnòstic», assegura Carme Carrion, metgessa i directora del màster universitari de Salut Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A més, aquesta tècnica té altres avantatges. «També ajuda a millorar la comunicació entre professional i pacient, i entre els mateixos professionals, aspectes que faciliten l'apoderament dels pacients en la gestió de la seva pròpia salut», afirma la professora de la UOC.

La imatge, clau

Segons els experts, la principal raó per la qual la dermatologia és l'especialitat clínica amb més desenvolupament de la telemedicina és que es tracta d'un camp en què la imatge és clau. Amb la imatge, les telecomunicacions permeten al dermatòleg un accés ràpid als pacients, i filtrar d'una manera molt eficient la patologia més rellevant que, per la seva gravetat potencial, podrà ser atesa d'una manera preferent.

D'aquesta manera, es redueixen les esperes i els casos que necessiten una intervenció ràpida poden ser vistos amb antelació. Per això «la teledermatologia és una aposta a tenir en compte a qualsevol zona», assenyala la doctora Carrion. No obstant això, «és especialment rellevant en països de renda mitjana i baixa, atès el nombre reduït de professionals formats, els pocs recursos disponibles i l'alta prevalença de malalties cutànies», assegura Carrion.

Atesa la seva eficàcia, tot apunta que la teledermatologia continuarà incrementant la seva presència als hospitals de tot el món. El Grup d'Imatge de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Veneriologia (GEDEI) va fer l'estudi «Models de pràctica de la teledermatologia a Espanya. Estudi longitudinal 2009-2014» per analitzar el grau d'implantació de la teledermatologia a Espanya, i els resultats van mostrar que ja en aquest període, entre 2009 i 2014, el nombre de centres que feien servir la teledermatologia pràcticament es va triplicar al nostre país.

En aquest sentit, la formació específica per a la teledermatologia serà cada vegada més sol·licitada. Per això l'alta matriculació en màsters com el de Salut Digital de la UOC. «La formació on-line (e-learning) és una molt bona estratègia per formar els dermatòlegs que utilitzaran la teledermatologia en la pràctica clínica habitual», afirma la doctora Carrion.