Coincidint amb la celebració de les seves corresponents assemblees, a l'inici de l'estiu es van presentar les memòries d'Assistència Sanitària i SCIAS -cooperativa d’usuaris que agrupa els seus assegurats-, que reporten en forma de compendi l'activitat desenvolupada per les dues entitats al llarg de l'any passat, el 2018.

Gràcies al rigor i la cura en l’edició s’han convertit en el millor i més fidel reflex de la seva realitat única. Per primer cop, aquest any s’ha optat per materialitzar una evolució de format i presentar les dades d’una manera més sostenible i accessible, perquè els diversos públics interessats puguin arribar fàcilment a la informació, també en el mitjà digital.

Les memòries, en la seva versió desenvolupada, inclouen articles de fons sobre aspectes diversos, com ara les xifres més destacades relatives als serveis prestats per l'asseguradora o els èxits més rellevants dels serveis capdavanters de l'Hospital de Barcelona A més, enguany s’ha fet el llançament de l’anomenada Memòria abreujada 2018, un exercici de síntesi del contingut de totes dues memòries corporatives extenses que inclou les dades i xifres més representatives, presentades de manera visual, i un breu extracte de la resta dels seus continguts.

Amb l’ànim de mantenir el compromís de sostenibilitat que sempre ha diferenciat Assistència Sanitària i SCIAS, i atenent les necessitats d’una societat avançada i connectada, també en l’entorn on-line s’ha creat un portal per a l’accés i consulta de les memòries d’aquestes dues organitzacions emblema del cooperativisme sanitari.

Amb una tirada que supera els 7.000 exemplars i disposa de versions en castellà i català, les memòries d’Assistència Sanitària es destinen a institucions i professionals de l'àmbit sanitari i cooperatiu, amb especial incidència entre els més de 4.000 metges membres del seu quadre facultatiu. Així mateix, les memòries es troben disponibles per a totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer de prop la realitat de l'entitat.

El triple objectiu del model d’Assistència Sanitària

A banda d’explicar informacions sobre esdeveniments que han tingut lloc en els dotze mesos de l’any, la memòria és també un document estratègic on es dibuixen les línies bàsiques de la companyia. Tal com es descriu en la cor-responent al 2018, Assistència Sanitària es fonamenta en un model que defensa un triple objectiu irrenunciable: practicar una medicina d’excel·lència, defensar l’ofici de metge i facilitar l’accessibilitat als serveis per part dels assegurats. Són aquests els pilars en què se sustenta l’oferta de la companyia.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat té 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.