Investigadors del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó han descobert un nou tractament basat en quimioteràpia i immunoteràpia que permet reduir el càncer de pulmó i evitar la recaiguda en el 80% dels pacients que es troben en estadis intermedis de la malaltia.

Mariano Provencio, investigador de l'estudi, argumenta que «és un gran avenç i una situació molt espectacular. Mai abans s'havia vist una cosa així», assenyala Provencio, que detalla que, gràcies a aquest tractament pioner, el 80% dels pacients analitzats estava lliure de malaltia, com a mínim, en els 18 mesos següents.

Per aconseguir-ho, els investigadors han posat en pràctica, a més de quimioteràpia, un altre tractament basat en la immunoteràpia, que consisteix a aplicar per via intravenosa un medicament oncològic que permet al sistema immune del pacient eliminar el tumor.

Quan una persona contreu càncer, els tumors es «cobreixen» amb una espècie de «vel» que la immunitat dels pacients no aconsegueix reconèixer, de manera que el cos deixa de combatre-ho i permet que creixi.

No obstant això, la immunoteràpia, en lloc d'actuar directament sobre el tumor, ajuda a «treure el vel sota el qual s'amaga» i permet que la immunitat del pacient torni a lluitar contra les cèl·lules tumorals.

A més, segons el doctor, la majoria de persones amb qui s'ha practicat l'assaig clínic «mostren una tolerància excel·lent» al tractament, el qual té «una toxicitat zero». «La majoria de pacients segueixen fent vida normal i poden anar, fins i tot, a la feina», apunta abans de destacar que es tracta d'un avanç «realment impactant», així com «la primera pedra» cap a un nou mètode clínic que podria començar a utilitzar-se a curt o mitjà termini.

Aquest tractament és específic per a pacients que es troben en fases intermèdies de la malaltia, també conegudes com a estadi 3, que es caracteritza per presentar diagnòstics «potencialment curables» a través de cirurgia però amb taxes de supervivència «molt limitades».