Un grup d'investigadors dirigits per Julián Cerón, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, ha aprofitat la similitud entre un gen humà mutat en diferents tipus de càncer -sobretot leucèmies- i un gen d'un cuc per identificar possibles «punts febles o vulnerabilitats» de les cèl·lules tumorals que tenen mutacions d'aquest gen. Segons els investigadors, són tan similars que quan s'observa la seqüència d'aminoàcids de la proteïna humana d'aquest gen a les seves regions més afectades per mutacions de càncer, el 89% dels aminoàcids són idèntics. Alguns d'aquests aminoàcids són els que es troben mutats en alguns tumors.

Amb aquesta troballa també s'ha «humanitzat» la regió d'aquesta proteïna, l'SF3B1, que s'uneix a una molècula de la qual deriva un fàrmac en fase d'assaig clínic per al tractament del càncer. Amb aquest avenç es podran provar moltes més molècules per seleccionar la més eficient com a agent antitumoral.

Les tècniques permetran usar els cucs humanitzats per investigar mecanismes de malaltia i pronosticar la implicació de mutacions en el desenvolupament de malalties. També pot servir per buscar nous fàrmacs d'una manera ràpida, eficient i responsable.