La pastilla preventiva del VIH es dispensarà de forma gratuïta a partir de demà, 1 de novembre, a través dels serveis de farmàcia hospitalària o de centres assistencials autoritzats. Estarà inclosa en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

El ministeri de Sanitat estima que se'n beneficiaran unes 17.000 persones. S'indicarà a adults i adolescents amb alt risc de contagi, com homes homosexuals i persones transsexuals que compleixin certs criteris, així com prostitutes que no utilitzin preservatiu. El ministeri considera la PrEP una mesura addicional i complementària, i considera indispensable utilitzar totes les estratègies preventives avalades científicament.

Així, es podrà dispensar a homes que tinguin sexe amb altres homes i persones transsexuals més grans de 18 anys que compleixin almenys dos dels següents criteris: més de deu parelles sexuals l'últim any, pràctica de sexe anal sense protecció l'últim any, administració de profilaxi post-exposició diverses vegades el dar-rer any i almenys una infecció de transmissió sexual en els últims dotze mesos. També hi podran tenir accés treballadores del sexe que no utilitzin habitualment el preservatiu.