Investigadors del Clínic-IDIBAPS han desenvolupat un mètode de cribratge per millorar la prevenció i la detecció precoç del càncer de còlon, el més freqüent a l'Estat espanyol i la segona causa de mort per aquesta malaltia al món. Els investigadors han demostrat que identificar determinades petites molècules de RNA (microRNA) en les mostres de femta permet detectar tumors i lesions precursores del càncer -pòlips- d'una forma més precisa que només amb el test de presència de sang, que és el mètode en què es basa el programa de cribratge actual. Segons l'estudi, publicat a la revista Gastroenterology, aquest mètode augmenta la precisió diagnòstica de tumors fins a prop del 96%. Els investigadors han demostrat que també milloraria la detecció de pòlips i que evitaria colonoscòpies innecessàries, en el 35% dels casos.

«El mètode actual ha demostrat que és efectiu i que permet disminuir la mortalitat per càncer de còlon i reduir-ne la incidència. Però també sabem que, com altres mètodes, no és perfecte. El projecte que presentem intenta solucionar-ne les limitacions i ser més sensible i més específic per evitar colonoscòpies innecessàries», explica el director mèdic de l'Hospital Clínic i un dels coordinadors de l'estudi, el doctor Antoni Castells, que ha resumit: «La sang en femta és un bon marcador, però els microRNA perfeccionen el mètode si els combinem». Aquesta és l'estratègia que proposen els investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)-Hospital Clínic: afegir l'anàlisi dels microRNA identificats com a biomarcador al test de sang en femta per millorar l'efectivitat dels programes de cribratge del càncer de còlon i recte. Actualment, l'efectivitat d'aquests programes és molt important, però encara es pot millorar. El programa de cribratge del càncer de còlon es dirigeix als homes i dones de més de 50 anys, que reben una carta informativa per fer-se cada dos anys el test per detectar sang oculta en femta.

La precisió diagnòstica del càncer gràcies al mètode desenvolupat se situa a prop del 96%, segons l'estudi, mentre que en el test actual és del 70%. Pel que fa als pòlips, el test de sang en detecta entre el 20 i el 25%, mentre que el de microRNA, el doble, entre el 50 i el 60%.

Menys colonoscòpies

Segons l'estudi, també es podrien reduir el 35% de les colonscòpies. Si el resultat del test de sang oculta en femta és positiu, s'ha de fer una colonoscòpia per descartar o confirmar lesions. Ara bé, la baixa especificitat de l'anàlisi de sang en femta dona una taxa considerable de falsos positius. Així com en mostres que presenten alteracions però que no estan relacionades amb el càncer, sinó, per exemple, amb hemorroides.

Les persones que se sotmeten al programa de cribratge de càncer de còlon haurien de fer el mateix que fan ara amb el test de sang en femta i utilitzarien el mateix kit. El que canviaria amb el nou mètode és la feina del laboratori, on, a més d'analitzar la concentració d'hemoglobinia, ho farien amb els microRNA.

L'estudi va analitzar prop de 800 mostres fecals de pacients amb un resultat positiu en el test de sang en femta que havien participat en el programa de cribratge de càncer de còlon i recte de Barcelona. Els investigadors apunten que aplicar aquest mètode no hauria de tenir un cost molt elevat, ja que el procediment és poc complex des del punt de vista metodològic al laboratori. Aquest és un punt clau en programes de cribratge, que es dirigeixen a tota la població. El següent pas del projecte serà validar l'estudi amb mostres grans de població, d'unes 10.000 persones, una fase que calculen que tindria un cost d'uns 3 milions d'euros.

El cribratge

El càncer de còlon es pot prevenir en molts casos, ja que el tumor és precedit per un pòlip (adenoma) que si es detecta a temps i s'extirpa, s'evita el desenvolupament de la malaltia. Per això, els programes de cribratge són una eina efectiva no només per diagnosticar de forma precoç tumors, sinó també per prevenir-los.

Els programes de cribratge de càncer de còlon ja estan tenint resultats. La mortalitat per aquest càncer ha baixat el 9% en les comunitats autònomes, com Catalunya, que el 2010 ja tenien aplicats aquests programes en comparació amb els altres territoris. Abans dels programes de cribratge, es detectaven entre el 20% i el 30% dels tumors en fase inicial i que es poden curar amb tractament endoscòpic o quirúrgic. Ara se'n detecten entre el 60% i el 70%.