El glaucoma és un grup de malalties oculars que danyen progressivament el nervi òptic. Aquest nervi és la clau per a la transmissió de la informació visual des de l'ull fins al cervell. «El glaucoma provoca una disminució de la visió lateral i pot conduir a una pèrdua gradual i irreversible de la visió i finalment a la ceguera», explica Josep Badal, director mèdic a l'Institut Oftalmològic Badal, de Manresa.

Tot i que és una malaltia crònica i el nervi danyat no es pot regenerar i per tant no es pot recuperar la visió perduda, amb un diagnòstic precoç i amb el tractament adequat, es pot evitar que s'agreugi. L'objectiu és frenar l'evolució del glaucoma reduint la pressió de l'ull, amb unes gotes.

El glaucoma és la principal causa de ceguesa al món. Hi ha 67 milions de persones diagnosticades, i d'aquestes, 7 milions presenten la ceguesa als dos ulls.

Causes i factors de risc

En la majoria de casos, la causa del glaucoma és l'augment de la pressió intraocular, que danya el nervi òptic. També es considera que hi ha un important factor genètic associat i que existeixen diferents factors de risc. El més important és en les persones que tenen la pressió de l'ull elevada, és a dir, per sobre de 21 mil·límetres de mercuri; és una prova molt fàcil de fer i ajuda a detectar-ho.

Un altre dels principals factors de risc per desenvolupar el glaucoma és a partir dels 60 anys. També tenen més predisposició els pacients que tenen més de 5 graus de diòptries tenen fins a tres vegades més risc de desenvolupar glaucoma. Hi té a veure si hi ha antecedents familiars directes. Si es donen alteracions de la circulació, ja sigui factors vasculars com la pressió arterial baixa o la hipertensió. I un altre factor de risc són les migranyes o apnees del son, entre d'altres.

Símptomes

Inicialment el glaucoma, en la majoria dels casos, no provoca cap símptoma. La pèrdua de la visió lateral acostuma a passar inadvertida. No és fins a fases més avançades que els pacients són conscients de la seva pèrdua de visió perifèrica, ja que experimenten una sensació com si fossin dins d'un túnel.

Diagnòstic

El glaucoma es diagnostica amb un examen ocular complet, que pot incloure la realització de diferents proves. Fer-se controls anuals a la vista és una recomanació que fan els oftalmòlegs. «Les revisions són molt importants per poder detectar malalties com ara el glaucoma», remarca el doctor Josep Badal, director mèdic a l'Institut Oftalmològic Badal, de Manresa.